Feedback

सेवा प्राप्ति प्रक्रिया

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
मोबाइल एप बाट विशेष सापटीको लागि निवेदन दिने तरिका पुरा पढ्नुहोस्
योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९ वमोजिम कोषवाट प्रवाह हुने सापटी पुरा पढ्नुहोस्
अवकाश रकम दाबी गर्ने प्रक्रिया पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ३ मा १ देखि ३ सम्म