Feedback

ऐन तथा नियम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
कार्यकारी निर्देशकको छनौट सम्बन्धी विनियमवली, २०७६ पुरा पढ्नुहोस्
वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७९ पुरा पढ्नुहोस्
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७९ पुरा पढ्नुहोस्
सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि (तेश्रो संशोधन सहित), २०७५ पुरा पढ्नुहोस्
योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्ति संचालन कार्यविधि, २०७९ पुरा पढ्नुहोस्
योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका, २०७९ पुरा पढ्नुहोस्
सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ पुरा पढ्नुहोस्
स्वास्थ्य संस्था छनौट तथा योजनाको रकम भुक्तानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ पुरा पढ्नुहोस्
आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७६ पुरा पढ्नुहोस्
१० कर्मचारी प्रशासन विनियमावली (पहिलो संशोधन सहित),२०७५ पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा १६ मा १ देखि १० सम्म