परिचय

View All

  • कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

  • सामाजिक सुरक्षा काेषमा राेजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत हुने सन्दर्भमा जारी गरिएकाे सूचना

  • रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे सूचना)