सूचना


परिचय

View All

  • Connect IPS भएका बैंक मार्फत कोषमा योगदान रकम कसरी जम्मा गर्ने User Manual Guide

  • बारम्बार शोधिने प्रश्नहरु (Frequently Asked Question)

  • Connect IPS बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नामावली

  • लिखित परीक्षाकाे भवन कायम गरिएकाे सूचना

  • श्रमिक तथा संस्था सूचीकृत गर्ने बारे सूचना

  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि (पहिलो संशोधन सहित) , २०७५

कपिलमणि ज्ञवाली
कार्यकारी निर्देशक

रमा भट्टराई
प्रवक्ता (9851217892)

लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयको लागि सम्पर्क नं(9866497218), श्री आविद अन्सारी, शाखा अधिकृत ‍‌