सूचना


परिचय

View All

  • सामाजिक सुरक्षा कोषको जरुरी सूचना ।

  • एक बर्षे मुद्दती खातामा रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

  • Connect IPS भएका बैंक मार्फत कोषमा योगदान रकम कसरी जम्मा गर्ने User Manual Guide

  • बारम्बार शोधिने प्रश्नहरु (Frequently Asked Question)

  • Connect IPS बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नामावली

  • लिखित परीक्षाकाे भवन कायम गरिएकाे सूचना

कपिलमणि ज्ञवाली
कार्यकारी निर्देशक

रमा भट्टराई
प्रवक्ता (9851217892)

लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयको लागि सम्पर्क नं(9866497218), श्री आविद अन्सारी, शाखा अधिकृत ‍‌