Feedback

सूचना

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
सूचना! सूचना!! सूचना!!! पुरा पढ्नुहोस्
सेक्युरिटी गार्ड सेवा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
मौजुदा सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
१० बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ३० मा १ देखि १० सम्म