Feedback

सूचना

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
मौजुदा सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
सिलबन्दी प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
१० बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा २८ मा १ देखि १० सम्म