Feedback

सम्पर्क

मुख्य कार्यालय
  • फोन नं. : ०१-५९७००१६, ०१-५३६०८५१
  • इमेल : info@ssf.gov.np
  • ठेगाना : थापाथली, काठमांडौ

शाखा कार्यालय बिराटनगर
  • फोन नं. : ०२१-४६६६८५
  • इमेल : biratnagar@ssf.gov.np
  • ठेगाना : कन्चनबारी चोक, वडा नं. ४ , बिराटनगर महानगरपालिका
शाखा कार्यालय सिमरा
  • फोन नं. : ०५३-५९०२९९
  • इमेल : simara@ssf.gov.np
  • ठेगाना : एरपोर्ट रोड , वडा नं. २ , जितपुर सिमरा उप-महानगरपालिका