Feedback

सूचना

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
२१ बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
२२ स्वास्थ्य संस्था मार्फत मात्र स्वास्थ्य सुबिधा प्रदान गर्ने बारे सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
२३ दाबी समयावधि सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
२४ छनौटमा परेका (Short listed) धितो मूल्याङ्कनकर्ताको विवरण पुरा पढ्नुहोस्
२५ मोबाइल एप सम्बन्धी सूचना ! पुरा पढ्नुहोस्
२६ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह अनलाईन प्रणाली मार्फत हुने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
२७ राहत रकम जम्मा गरिएको तथा थप प्रतिफल सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
२८ धितो मुल्यांकनकर्ता सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
२९ ब्याजदर सम्बधी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
३० मातृत्व हेरचाह भत्ता, मातृत्व बिदा भत्ता र बिरामी बिदा भत्ता दाबी Online बिधिबाट मात्र हुने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ३९ मा २१ देखि ३० सम्म