Feedback

ऐन तथा नियम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
११ श्रम ऐन, २०७४ पुरा पढ्नुहोस्
१२ कोषको रकम (वाणिज्य बैंकहरुमा) गर्ने लगानी कार्यविधि, २०७५ पुरा पढ्नुहोस्
१३ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ पुरा पढ्नुहोस्
१४ श्रम नियमावली, २०७५ पुरा पढ्नुहोस्
१५ रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ पुरा पढ्नुहोस्
१६ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा १६ मा ११ देखि १६ सम्म