सूचना

दृष्टिकोण, अभियान, उद्देश्य र रणनैतिक लक्ष्यहरु

सामाजिक सुरक्षा कोष (प्रबंधन र परिचालन) विनियम, 2011 को अन्तर्गत 21 मार्च, 2011 को सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) को स्थापना भएको थियो। नेपाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कवरेज को वार्षिक वर्ष 2010/011 को वार्षिक बजेट मार्फत घोषणा गरेको थियो। वर्तमान मा, निधि योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2074 (एडी 2017) को अनुसार कार्य गरिरहेको छ। एसएसएफ को मुख्य उद्देश्य यो सुरक्षा र नियोक्ता र कर्मचारीहरु को योगदान को गतिशीलता को लागि नीतिहरु र योजनाहरु को कार्यान्वयन को माध्यम ले सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षा को अधिकार सुनिश्चित छ।