जिज्ञासा र उत्तरहरु


सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन योजना कार्यविधि सम्वन्धी १५ जिज्ञासा र उत्तरहरु

सामजिक सुरक्षा कोषको योगदानकर्ताको खातामा के कति रकम जम्मा भएको कसरी हेर्ने ?

कोषमा आबद्द संस्थाले योगदान रकम जम्मा कसरी गर्ने ?

दर्ता सम्बन्धी भिडियोहरु


सामाजिक सुरक्षा कोषमा संस्था दर्ता कसरी गर्ने ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक(योगदानकर्ता) कसरी दर्ता गर्ने ?