जिज्ञासा र उत्तरहरु


सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन योजना कार्यविधि सम्वन्धी १५ जिज्ञासा र उत्तरहरु

दर्ता सम्बन्धी भिडियोहरु


सामाजिक सुरक्षा कोषमा संस्था दर्ता कसरी गर्ने ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक(योगदानकर्ता) कसरी दर्ता गर्ने ?