सूचना

हाम्रो बारेमा

हामी तपाईंलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको वेब पेजमा स्वागत गर्दछौं! नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अझै नयाँ छ। सामाजिक सुरक्षा देश र यसको नागरिकहरु आर्थिक र साथसाथै सामाजिक खतरा अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान गर्न को लागी एक साधारण प्रयास हो। यो सामाजिक न्याय को एक अयोग्य भाग को रूप मा विचार गर्न सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको विस्तारित रूप हो जुन देशका विभिन्न प्राधिकरणहरूले जोखिम कम गर्नका साथै साथै आवश्यक समयमा समयको क्षतिपूर्तिको आश्वासन प्रदान गर्दछ। सरकारले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरू केही दशकदेखि नै शुरू गरेको छ र यसैले, कामका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने उद्देश्यले संगठनात्मक संरचना योजना बनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा नेपालको संविधानको आधारभूत आधारमा वर्गीकृत गरिएको छ र यसैले राष्ट्रको जिम्मेवारी हो।