Introduction

View All

Information

View All
  • User Manual for Payment through Connect IPS

  • बारम्बार शोधिने प्रश्नहरु

  • List of member Banks for Connect IPS

  • लिखित परीक्षाकाे भवन कायम गरिएकाे सूचना

  • श्रमिक तथा संस्था सूचीकृत गर्ने बारे सूचना

  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि (पहिलो संशोधन सहित) , २०७५

Kapilmani Gyawali
Executive Director

Rama Bhattarai
Spokesperson

लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयको लागि सम्पर्क नं(9866497218), श्री आविद अन्सारी, शाखा अधिकृत ‍‌