Information

View All
  • सामाजिक सुरक्षा काेषमा राेजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत हुने सन्दर्भमा जारी गरिएकाे सूचना

  • सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( दोस्रो सम्सोधन )

  • रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे सूचना)

  • सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा