Notice


Introduction

View All

Information

View All
  • लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन र प्रस्तुती तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

  • सामाजिक सुरक्षा कोषको जरुरी सूचना ।

  • एक बर्षे मुद्दती खातामा रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

  • User Manual for Payment through Connect IPS

  • बारम्बार शोधिने प्रश्नहरु

  • List of member Banks for Connect IPS

Kapilmani Gyawali
Executive Director

Rama Bhattarai
Spokesperson

लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयको लागि सम्पर्क नं(9866497218), श्री आविद अन्सारी, शाखा अधिकृत ‍‌