सूचना

सामाजिक सुरक्षा काेषमा राेजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत हुने सन्दर्भमा जारी गरिएकाे सूचना

२०७५ चैत्र २९

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( दोस्रो सम्सोधन )

२०७५ चैत्र ८

सबै हेर्नुहोस

रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे सूचना)

२०७५ मंसिर ५

सबै हेर्नुहोस

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा

२०७५ मंसिर ४

सबै हेर्नुहोस