सूचना

सूचना

लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन र प्रस्तुती तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

२०७६ असोज १७

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा कोषको जरुरी सूचना ।

२०७६ भाद्र ३०

सबै हेर्नुहोस

एक बर्षे मुद्दती खातामा रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७६ भाद्र १४

सबै हेर्नुहोस

Connect IPS भएका बैंक मार्फत कोषमा योगदान रकम कसरी जम्मा गर्ने User Manual Guide

२०७६ श्रावन ३२

सबै हेर्नुहोस

बारम्बार शोधिने प्रश्नहरु (Frequently Asked Question)

२०७६ श्रावन २९

सबै हेर्नुहोस

Connect IPS बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नामावली

२०७६ श्रावन २८

सबै हेर्नुहोस

लिखित परीक्षाकाे भवन कायम गरिएकाे सूचना

२०७६ श्रावन १५

सबै हेर्नुहोस

श्रमिक तथा संस्था सूचीकृत गर्ने बारे सूचना

२०७६ श्रावन ८

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि (पहिलो संशोधन सहित) , २०७५

२०७६ श्रावन ३

सबै हेर्नुहोस

श्रमिक योगदानको दर निर्धारण गरेको सूचना

२०७६ श्रावन ३

सबै हेर्नुहोस