सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

२०७६ जेस्ठ १७

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा काेषमा राेजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत हुने सन्दर्भमा जारी गरिएकाे सूचना

२०७५ चैत्र २९

सबै हेर्नुहोस

रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे सूचना)

२०७५ मंसिर ५

सबै हेर्नुहोस