सूचना

समाचार

रोजगारदाताले बैक मार्फत कोषको खातामा रकम जम्मा गर्ने तरिका

२०७६ भाद्र २

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको सूचीकरणको लागि विवरण भर्ने तरिका

२०७६ बैसाख २

सबै हेर्नुहोस

सूचीकरण दर्ता गर्नको लागी नेपाली फन्ट Lay-out

२०७५ माघ २८

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा काेषमा सूचीकरण भएका राेजगारदाताकाे विवरण

२०७५ माघ १५

सबै हेर्नुहोस

User Manual Guide for SOSYS Directive for Employer Registration

२०७५ मंसिर ३

सबै हेर्नुहोस