समाचार

एक बर्षे मुद्दती खातामा रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७६ माघ ६

सबै हेर्नुहोस

प्रेस विज्ञप्ति

२०७६ कार्तिक ८

सबै हेर्नुहोस

रोजगारदाताले बैक मार्फत कोषको खातामा रकम जम्मा गर्ने तरिका

२०७६ भाद्र २

सबै हेर्नुहोस

Connect IPS भएका बैंक मार्फत कोषमा योगदान रकम कसरी जम्मा गर्ने User Manual Guide

२०७६ श्रावन ३२

सबै हेर्नुहोस

Connect IPS बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नामावली

२०७६ श्रावन २८

सबै हेर्नुहोस

श्रमिक योगदानको दर निर्धारण गरेको सूचना

२०७६ श्रावन ३

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आवश्यक विज्ञहरु सूचीकृत हुने बारेको सूचना

२०७६ असार ४

सबै हेर्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको सूचीकरणको लागि विवरण भर्ने तरिका

२०७६ बैसाख २

सबै हेर्नुहोस

सूचीकरण दर्ता गर्नको लागी नेपाली फन्ट Lay-out

२०७५ माघ २८

सबै हेर्नुहोस

रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे सूचना)

२०७५ मंसिर ५

सबै हेर्नुहोस